NEWwbztv-small wbz-am-small 985-small mytv38web2

Marathon Champion Returns Medal To Boston

WBZ-TV's Bobby Sisk reports