Keller @ Large: Jim O'Sullivan, The Boston Globe Part 2

Jon Keller speaks with political reporter Jim O'Sullivan.