Otis Ridge

Otis Ridge (otisridge.com)

Guide To Otis Ridge Ski Area

Otis Ridge started operating in 1946 with two portable rope tows. There are now 13 trails with four lifts.

CBS Boston–11/09/2011