Enemy Combatant

Dzhokhar Tsarnaev (FBI photo)

Dzhokhar Tsarnaev Charged In Boston Marathon Bombings

Dzhokhar Tsarnaev has been formally charged in the Boston Marathon bombings.

04/22/2013